Home

IT systemen worden met de dag belangrijker voor het goed functioneren van een bedrijf. Het is niet meer te veroorloven dat IT systemen niet (of slecht) beschikbaar zijn. Door het falen van het IT systeem kan de bedrijfsvoering tot stilstand komen. Als telefonie, email, Internet e.d. niet meer functioneren en als gegevens niet meer te raadplegen zijn, dan kunnen de gevolgen hiervan vaak niet meer te overzien zijn.
Het is van groot belang om zorg te dragen voor een IT systeem dat beschikbaar, veilig en betrouwbaar is.  Daarbij is het essentieel dat er een goede afweging wordt gemaakt tussen het realiseren van technische oplossingen enerzijds en de werkbaarheid voor de eindgebruikers anderzijds.
Domag IT Consultancy kan U helpen om de juiste keuzes te maken bij het ontwerpen, aanschaffen, implementeren en onderhouden van de IT infrastructuur. Projectcoördinatie, opleidingen en overdrachten spelen daarbij eveneens een rol. Domag IT Consultancy heeft ruime kennis en ervaring opgedaan in verschillende omgevingen. Van grote enterprise organisaties tot het MKB. Hierdoor is het mogelijk om te adviseren en ondersteunen in de meest brede zin van het woord.
Domag IT Consultancy is van mening dat er voor iedere uitdaging een geschikte en gepast oplossing te vinden is. Door samen met de klant te overleggen en door het geven van gegronde adviezen is het altijd de bedoeling om tot het beste resultaat te komen.